Executive Committees

 

117th(2018-2021) Board of Directors / Committee Members

Supervisory Committee: Wee Cho Yaw Chua Thian Poh Tan Cheng Gay
Lim Guan Lee Low Theng Whee
Life Honorary Chairmen Shaw Vee Meng Wee Cho Yaw Chua Thian Poh
Tan Cheng Gay Sim Hoay Cheok
Honorary Chairmen Lim Chwee Kim Ho Kiau Seng Tan Koo Chuan
Teo Tong How Daniel Low Kok Hua Chua Leong Hai
Low Yuen Theng Lew Chee Beng Sun Jianyong
Neo Kah Kiat
Honorary Directors Goh Cheng Liang Lok Chwee Hin Tong Djoe
Ng Eng Choon Lim Seng Chew Chuang Shaw Peng
Tan Gee Beng Jimmy Tan Seow Cheng Seah Soo Lin
Lim Chong Poon Chua Gim Siong Chua Thuan Koon
Kuah Geok Lin Ong Ah Yong Koh Sok Kheng
Wong Chin Sen Philip Ting Lay Choo Adeline Tang Poh Kheng David
Lee Chan Yoke Yang Tse Pin Lim Bong Guan
Loh Weng Kee Poh Boon Kher Melvin
Honorary Advisors Khoo Boo  Liat Lim Cheng Eng
Legal Advisors Jennifer Lim Lay Choo Ong Lip Cheng
Medical Advisors Fang Ding Ya Yu Ren Cun  Teo Eng Kiat

Board of Directors

Chairman Lim Guan Lee
Vice Chairmen Teo Kek Yeng Yeo Eng Koon Lee Peng Shu
Tan Tock Han
Honorary Secretary Low Theng Whee Assistant Honorary Secretary Lim Hwee Hai
Honorary Treasurer Lim Tiang Chuan Assistant Honorary Treasurer Kwa Soon Yau
Head, Property Committee Ng Cheng Huat Deputy Head Joe Goh Yong Joo
Head, Fund-Raising Committee Khua Kian Keong Eric Deputy Head Oh Boon Shi Tome
Head, Medical Committee Linn Yeh Ching Deputy Head Zheng Huang Fang
Head, Medicine Committee Tan Kah Moh Deputy Head Tan Siew Buoy
Head, Educational & Cultural Committee Low Lam Seng Deputy Head Nge Beng Choon
Head, IT Committee Lim Hui Eng Vincent Deputy Head Ng Chin Kian
Head, Public Relations Committee Kwa Cheng Song Deputy Head Tan Yeok Miang Steven
Head, General Affairs Committee Ng Puay Cheng Deputy Head Tan Choy Tip
Head, Library Committee Ang Bock Cheng Derrick Deputy Head Lam Yun Shan
Directors Lim Kim Hock Sim Soo Kwee Bernard Tan Kah Hong
 Co-opted Directors Zheng Huang Fang Tan Choy Tip Tan Kah Hong
Ng Chin Kian Nge Beng Choon Lam Yun Shan

Committees

Human Resource Lim Guan Lee Teo Kek Yeng Yeo Eng Koon
Committee Low Theng Whee Lim Hwee Hai Lim Tiang Chuan
Kwa Soon Yau
Treasury Committee Ang Bock Cheng Derrick Kwa Tiong Guan Lim Kim Hock
Lam Jau Yea
Property Committee Tan Keng Leck Edwin Lam Keith Wang
Kenneth Lim
Fund-Raising Tang Chuan Ann Lim Kui Teng Alan Lim Kiat Leong Robert
Committee Khoo Hang Choong Patrick Kelvin Low Chen Ting-An Vivien
Nicoll Toh Eng Peng Sim Soo Kwee Bernard
Medical Committee Zheng Huang Fang Lam Yun Shan Tan Hui Chin
Hong Qiuhui Na Yi Ting Teo Kok Keong
Tan Kah Hong Soh Ah Hong Loh Kin Yee
How Sek Kwong Peng Kim Chuan Loh Kim Gek
Shiah Yu Wei Aw Yong Keong Poh Oh Bee Hiang
Tan Choy Tip Foo Tiam Thay Tan Kim Seng
Ang Siok Cheow Chong Po Hing Chan Chee Huei
Ang Eng Lee Lin Lay Yiak Ng Chin Kian
Lu Xiao Jian Nge Beng Choon Teo Chun Huat
Yen Tian Yi Lim Tze Chao Ang Xiang Ling
Tan Tze Kiat Zhang Rui Hua Lee Hui Min
Tan Quan Ming Eng Sing Yee Clara Quek Yan Peng Leona
Loh Yue Qi Ong Mei Xun Quek Su-An
Lim Weihan Tan Poh Kee Wong Chiah Yuen
Wong Ching Kheng Chan Zhihao Fiona Heng Ya Wen
Lim YuBin Ong Si Yu Nien Hui Ming
Medicine Committee Tan Kah Hong Loh Kim Gek Soh Ah Hong
Educational & Cultural Lee Chan Yoke Zheng Huang Fang  Lam Yun Shan
Teo Kok Keong Tan Hui Chin Tan Quan Ming
IT Committee Zheng Huang Fang Teo Chun Huat Zhang Rui Hua
Lee Hui Min Tan Siao Wei
Public Relations Tay Kim Seng Tan Choy Tip Nge Beng Choon
Committee
General Affairs Lim Tze Chao Na Yi Ting Tan Tze Kiat
Committee Hong Qiuhui Huang Xuhua Quek Yan Peng Leona
Library Committee Tan Kim Seng Lu Xiao Jian Ng Chin Kian
Ang Xiang Ling Eng Sing Yee Clara
Audit Committee Teo Kek Yeng Lim Hwee Hai Kwa Soon Yau
Oh Boon Shi Tome Ng Cheng Huat Ang Bock Cheng Derrick