Executive Committees

116th(2015-2018) Board of Directors / Committee Members

Life Honorary Chairmen Shaw Vee Meng Wee Cho Yaw Leong Heng Keng
Chua Thian Poh
Honorary Chairmen Lee Chin Chuan Tan Cheng Gay Lim Chwee Kim
Ho Kiau Seng Tan Koo Chuan Daniel Teo Tong How
Jimmy Koh Mrs Wong Kwok Leong
Honorary Directors Goh Cheng Liang Lok Chwee Hin Tong Djoe
Ng Eng Choon Lim Seng Chew Chuang Shaw Peng
Lun Yue Sheong Tan Gee Beng Jimmy Tan Seow Cheng
Seah Soo Lin Lim Chong Poon Then Kah Piang
Chua Gim Siong Chua Thuan Koon Lim Kim Hock
James Kuah Geok Lin Ong Ah Yong Koh Sok Kheng
Philip Wong Chin Sen Bernard Sim Soo Kwee Koh Sok Kheng
David Tang Poh Kheng
Legal Advisors Jennifer Lim Lay Choo Ong Lip Cheng
Medical Advisors Fang Ding Ya Yu Ren-Cun

Board of Directors

Chairman Lim Guan Lee
Vice Chairmen Teo Kek Yeng Yeo Eng Koon Low Kok Hua
Lee Peng Shu
Honorary Secretary Khoo Boo Liat Assistant Honorary Secretary Lim Cheng Eng
Honorary Treasurer Tan Tock Han Assistant Honorary Treasurer Lim Tiang Chuan
Head, Property Committee Kwa Soon Yau @ Kwa Eng Giap Deputy Head Joe Goh
Head, Fund-Raising Committee Yang Tse Pin Deputy Head Lim Bong Guan
Head, Medical Committee Sun Li Min Deputy Head Vincent Lim Hui Eng
Head, Medicine Committee Low Theng Whee Deputy Head Zheng Huang Fang
Head, Educational & Cultural Committee Lee Chan Yoke Deputy Head Low Lam Seng
Head, IT Committee Lim Hwee Hai Deputy Head Melvin Poh Boon Kher
Head, Public Relations Committee Khua Kian Keong Deputy Head Loh Weng Kee
Head, General Affairs Committee Ng Kim Guat Deputy Head Tan Choy Tip
Head, Library Committee Tan Kah Moh Deputy Head  Tome Oh Boon Shi
Directors Steven Tan Yeok Miang Ang Siok Cheow

Committees

Human Resource Lim Guan Lee Teo Kek Yeng Yeo Eng Koon
Committee Khoo Boo Liat Lim Cheng Eng Tan Tock Han
Lim Tiang Chuan
Treasury Committee Kwa Tiong Guan Richard Ong Ang Bock Cheng
Lee Sze Leong
Property Committee Tan Yew Teck Thiew Meng Khai Tan Keng Leck
Ng Cheng Huat
Fund-Raising Tang Chuan Ann Vincent Lim Hui Eng Alan Lim Kui Teng
Committee Robert Lim Patrick Khoo Joe Goh
Kelvin Low Vivien Chen Tome Oh
Kelly Keak Nicoll Toh
Medical Committee Zheng Huang Fang Peng Kim Chuan Nge Beng Choon
Pang Weng Hou Teo Kok Keong Tan Kah Hong
Soh Ah Hong Loh Kin Yee How Sek Kwong
Loh Kim Gek Shiah Yu Wei Aw Yong Keong Poh
Oh Bee Hiang Tan Choy Tip Foo Tiam Thay
Tan Poh Choo Tan Kim Seng Ang Siok Cheow
Chong Po Hing Chan Chee Huei Lu Xiao Jian
Ang Eng Lee Lin Lay Yiak Ng Chin Kian
Lam Yun Shan Teo Chun Huat Lee Jia Ven
Yen Tian Yi Lim Tze Chao Ang Xiang Ling
Na Yi Ting Tan Hui Chin Tan Tze Kiat
Hong Qiu Hui Zhang Rui Hua  Lee Hui Min
 Huang Xu Hua  Chua Hui Shi  Kuah Mei Ru
 Wong Siew Fong
Medicine Committee Tan Kah Hong Loh Kim Gek Soh Ah Hong
Then Thian Leong Ng Chin Kian
Educational & Cultural Seng Lup Chew Teo Kok Keong
IT Committee Zheng Huang Fang Teo Chun Huat
Public Relations Steven Tan Yeok Miang Tay Kim Seng
Committee
General Affairs
Committee Pang Weng Hou Edmund
Library Committee Kee Meng Cheng Tan Kim Seng Lu Xiao Jian
Lam Yun Shan
Internal Audit Teo Kek Yeng Kwa Soon Yau @ Kwa Eng Giap Low Theng Whee
Committee Lim Hwee Hai